• +31630906204
  • info@tekst-toko.nl

Privacyverklaring teks-toko.nl

tekst-toko.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Josine Th. Olivier
06 30 90 62 04
www.tekst-toko.nl

Josine Th. Olivier is de functionaris gegevensbescherming van tekst-toko.nl. Zij is te bereiken via info@tekst-toko.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

tekst-toko.nl verwerkt je/uw persoonsgegevens omdat je/u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je/u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Met het verstrekken van de gegevens geef je/geeft u tevens toestemming om deze te verwerken.

Hieronder vind je/vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw/uw activiteiten op mijn website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die tekst-toko verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. tekst-toko kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan zestien. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je/u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tekst-toko.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

tekst-toko.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van een betaling

– Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren

– Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten af te leveren

– tekst-toko.nl verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze
belastingaangifte.

Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Doel

De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

tekst-toko.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ik van tekst-toko.nl) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

tekst-toko.nl bewaart de persoonsgegevens (Zie ‘Persoonsgegevens die verwerkt worden’) zolang het mijn doel (het doel van tekst-toko.nl) dient.

Delen van persoonsgegevens met derden

tekst-toko.nl verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

tekst-toko.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw/uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw/uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je/u kunt je/zich afmelden voor cookies door je/uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je/kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt/u heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je/heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw/uw persoonsgegevens door tekst-toko.nl en heb je/heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je/u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou/u hebben, in een computerbestand naar jou/u of een ander, door jou/u genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw/uw persoonsgegevens sturen naar info@tekst-toko.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou/u is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. tekst-toko reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw/uw verzoek . tekst-toko.nl wil je/u er tevens op wijzen dat je/u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

tekst-toko.nl neemt de bescherming van jouw/uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij/u het idee hebt dat jouw/uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tekst-toko.nl.

Laatst bijgewerkt op 10 november 2018.

 

Hulp nodig?

Klik hiernaast op contact, vul het formulier in en tekst-toko.nl neemt zo snel mogelijk contact met u op!